Thông báo PDF.

Thông báo công văn số 488/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19

alt

alt


alt

alt