Tổ chức sinh hoạt 20-10 trong HĐSP PDF.
Sáng 20/20/2020, BCH công đoàn trường TH Bạch Đằng đã tổ chức sinh hoạt ngày 20/10 trong HĐSP. Tuyên truyền đến CBGVNV về sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ.


alt


Tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Qua đó giúp nữ cán bộ đoàn viên công đoàn hiểu được ý nghĩa của ngày 20/10, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà", từ đó nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.