Phát động "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và "an toàn giao thông" năm học 2020-2021 PDF.

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Liên đội Bạch Đằng phối hợp cùng nhà trường đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với thông điệp "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời" nhằm tuyên truyền đến toàn bộ giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc "học" để xây dựng xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống. Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, khai thác, sử dụng internet và cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử một cách hữu ích, an toàn.

alt

alt

alt

Tiếp tục tuyên truyền đến các em học sinh một số quy định về an toàn giao thông. Học sinh phải luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy...

alt