Thông báo PDF.

Trường Tiểu học Bạch Đằng thông báo đến quý phụ huynh công văn số 6055/UBND - SYT của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 10/09/2020 về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại điểm c mục 6: Các trường tiểu học, mầm non... bắt đầu đi học lại từ ngày 21/09/2020.

alt

alt