Danh sách học sinh khối 1 năm học 2020-2021 PDF.
Trường Tiểu học Bạch Đằng thông báo đến phụ huynh danh sách học sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021. Từ nay đến trước ngày 7/9/2020, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ đến quý phụ huynh để thống nhất tổ chức lớp cho năm học mới.

Trân trọng kính báo!

alt


alt

alt