Tập huấn phòng cháy - chữa cháy năm học 2019 - 2020 PDF.

Sáng ngày 13/06/2020 thầy cô trường Tiểu học Bạch Đằng tổ chức tập huấn phòng cháy - chữa cháy năm học 2019 - 2020.

alt

alt

alt